Table of Contents

Johdanto - käytäntötutkimus tietona ja taitona / Mirja Satka, Ilse Julkunen, Aino Kääriäinen, Ritva Poikela, Laura Yliruka ja Heidi Muurinen.
Käytäntötutkimuksen tietokäytäntö toimijoiden kuvaamana / Aino Kääriäinen, Mirja Satka, Laura Yliruka ja Heidi Muurinen.
Att bygga relevanta och hållbara forskningsrelationer / Ilse Julkunen, Raija Koskinen och Frida Westerback.
Sosiaalityön käytäntötutkimus ja pragmatismi / Erja Saurama.
Käsitteenmuodostus käytäntöjen kehittämisessä : tapausesimerkkinä perheasioiden sovittelu / Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen ja Synnöve Karvinen-Niinikoski.
Kokeileminen sosiaalipalveluiden kehittämisen menetelmänä ja strategiana / Heidi Muurinen ja Iikka Lovio.
Brukarmedverkan i praktikforskning - reflektioner kring delaktighet för personer med utvecklingsstörning / Ann-Marie Lindqvist.
Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoiminnallisen työskentelyn merkitykset ja seuraukset / Kati Palsanen ja Aino Kääriäinen.
Taide kommunikaation ja jäsentämisen tilana / Päivi Känkänen.
Luottamus lastensuojelussa - monitoimijaisen yhteistyön rakentuminen / Tiina Muukkonen.
Lapsi tiedollisena toimijana lastensuojelun sosiaalityössä / Hanna Tulensalo.
Praktikforskning i lokala kontexter / Ann-Marie Lindqvist och Åsa Rosengren.
Bergman-Pyykkönen, Marina;Haavisto, Vaula;Julkunen, Ilse;Karvinen-Niinikoski, Synnöve;Koskinen, Raija;Känkänen, Päivi;Kääriäinen, Aino;Lindqvist, Ann-Marie;Lovio, Iikka;Muukkonen, Tiina;Muurinen, Heidi;Palsanen, Kati;Poikela, Ritva;Rosengren, Åsa;Satka, Mirja;Saurama, Erja;Tulensalo, Hanna;Westerback, Frida;Yliruka, Laura
-
Mathilda Wrede -institutet
2016
9789525616750
RefWorks