Table of Contents

Sammandarg: Nationella handlingsplanen för Kaste-programmet 2008-2011. Summary: National implementation plan for the Kaste programme in 2008-2011. Tiivistelmä: Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön lakisääteinen, strateginen ohjausväline, jolla johdetaan valtakunnallista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa...