Table of Contents

Kielten sukupuolet / Mila Engelberg.
Feministinen uskonnontutkimus / Elina Vuola.
Sukupuolistunut ja sukupuolistava työ / Päivi Korvajärvi.
Teknologia ja sukupuoli / Sanna Rojola.
Suomalainen teknobuumi ja vastatarinat / Virve Peteri Miksi hyvinvointivaltio on tärkeä naisille? / Leena Eräsaari.
Sukupuolten välisten terveyserojen tutkimus / Riitta Luoto.
Sukupuolen ja seksuaalisuuden ruumiillinen muoto-oppi / Taina Kinnunen.
Sukupuolittuneen ruumiin muodot ja merkitykset / Hannele Harjunen.
Sukupuolistunut väkivalta / Suvi Keskinen.
Naisaktivismin muuttuvat ehdot / Tuula Juvonen.
Naistutkimuksen kolme vuosikymmentä / Kirsti Lempiäinen.
Kasvatus, koulutus ja sukupuoli / Päivi Naskali.
Lasten ja nuorten kasvatuksen tiloja ja suhteita / Jaana Vuori.
Kansalaisuus, kansallisuus ja sukupuoli / Maija Urponen.
Intersektionaalisuus eurooppalaisen tasa-arvopolitiikan haasteena / Hannele Harjunen --^ Kuinka sukupuolta voi tutkia? / Tuula Juvonen & Leena-Maija Rossi & Tuija Saresma.
Sukupuoli ja seksuaalisuus, erosta eroihin / Leena-Maija Rossi.
Sukupuoli ja representaatio / Susanna Paasonen.
Liikkuvaa halua kotimaisessa naisten nykykirjallisuudessa / Sanna Karkulehto.
Tarkentuvia katseita pornoon / Kaarina Nikunen.
Kokemuksen houkutus / Tuija Saresma.
Elämäkertojen sukupuolet / Tuija Saresma.
Sukupuoli ja valta / Johanna Kantola.
Tasa-arvotyön projektitapaistuminen / Kristiina Brunila.
Ylirajaisten erojen politiikkaa / Elina Valovirta.
Äitiys sukupuolikysymyksenä / Jaana Vuori.
Kokevat ja kertovat äidit / Jaana Vuori.
Tyttötutkimus / Karoliina Ojanen.
Kriittinen mies- ja maskuliinisuustutkimus / Arto Jokinen.
Laittoman rajoilla / Juulia Jyränki & Johanna Pakkanen.
Queer-teorian kummia vaiheita / Pia Livia Hekanaho.
Transsukupuolisuuden tutkimus Suomessa / Maarit Huuska.
Queer-tutkimusta Suomessa / Sanna Karkulehto --^ Sukupuoli ja seksuaalisuus, erosta eroihin / Leena-Maija Rossi.
Sukupuoli ja representaatio / Susanna Paasonen.
Liikkuvaa halua kotimaisessa naisten nykykirjallisuudessa / Susanna Karkulehto.
Tarkentuvia katseita pornoon / Kaarina Nikunen.
Kokemuksen houkutus / Tuija Saresma.
Elämäkertojen sukupuolet / Tuija Saresma.
Sukupuoli ja valta / Johanna Kantola.
Tasa-arvotyön projektitapaistuminen / Kristiina Brunila.
Äitiys sukupuolikysymyksenä / Jaana Vuori.
Kokevat ja kertovat äidit / Jaana Vuori.
Tyttötutkimus / Karoliina Ojanen.
Kriittinen mies- ja maskuliinisuustutkimus / Arto Jokinen.
Laittoman rajoilla / Juulia Jyränki & Johanna Pakkanen.
Queer-teorian kummia vaiheita / Pia Livia Hekanaho.
Transsukupuolisuuden tutkimus Suomessa / Maarit Huuska.
Queer-tutkimusta Suomessa / Sanna Karkulehto.
Kielten sukupuolet / Mila Engelberg.
Feministinen uskontunnustus / Elina Vuola.
Sukupuolistunut ja sukupuolistava työ / Päivi Korvajärvi.
Teknologia ja sukupuoli / Sanna Rojola.
Suomalainen teknobuumi ja vastatarinat / Virve Peteri.
Miksi hyvinvointivaltio on tärkeä naisille? / Leena Eräsaari.
Sukupuolten välisten terveyserojen tutkimus / Riitta Luoto.
Sukupuolen ja seksuaalisuuden ruumiillinen muoto-oppi / Taina Kinnunen.
Sukupuolittuneen ruumiin muodot ja merkitykset / Hannele Harjunen.
Sukupuolistunut väkivalta / Suvi Keskinen.
Naisaktivismin muuttuvat ehdot / Tuula Juvonen.
Naistutkimuksen kolme vuosikymmentä / Kirsti Lempiäinen.
Lasten ja nuorten kasvatuksen tiloja ja suhteita / Jaana Vuori.
Kansalaisuus, kansallisuus ja sukupuoli / Maija Urponen.
Intersektionaalisuus eurooppalaisen tasa-arvopolitiikan haasteena / Hannele Harjunen.
Sukupuolten tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö Suomessa / Juulia Jyränki. Sukupuolten tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö Suomessa / Juulia Jyränki.
Suomalaisen naistutkimuksen laineilla / Jaana Vuori. "Sukupuoli ei ole pelkkää biologiaa, mutta ei myöskään vapaasti valittavissa oleva rooli tai identiteetti. Sukupuoli on yhtä aikaa henkilökohtainen ja kokemuksellinen, sosiaalisesti tuotettu ja ruumiillinen. Sukupuoli on suhteita ja valtaa. Se muotoutuu yhteiskunnallisten ja kulttuuristen käytäntöjen ja normien määräämissä puitteissa. Käsikirja sukupuoleen avaa sukupuolen rakentumista ja tutkimisen tapoja humanistis-yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista. Artikkeleissa osoitetaan, miten sukupuolta kärjistetään ja häivytetään eri elämänaloilla, miten mediaa ja teknologiaa, uskontoa ja tutkimusta voidaan tarkastella läpeensä sukupuolittuneina. Kirjoittajat tarkastelevat sukupuolen merkitystä muun muassa vanhemmuudessa, työelämässä, kasvatuksessa, politiikassa ja kielessä. Teksteissä pohditaan myös miten sukupuoli, seksuaalisuus ja muut erot, kuten yhteiskuntaluokka ja etnisyys, muokkautuvat vuorovaikutuksessa. Odotettu nais- ja sukupuolentutkimuksen perusoppikirja sopii yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja lukioiden oppimateriaaliksi sekä kaikille sukupuolen, vallan ja seksuaalisuuden yhteyksistä kiinnostuneille. Kirja haastaa analysoimaan sukupuolta sekä akateemisesti että arkielämässä.".
(takakansi)