Table of Contents

Abstract (kuvailulehti): Ecoprofile : aggregation of environmental information. Sammandrag (kuvailulehti): Nationalekonomisk ekografik komprimening av miljödata. Tiivistelmä (kuvailulehti).