Table of Contents

Johdanto.
Huippuyksikköohjelmien 2000-2005 ja 2002-2007 vaikuttavuusarviointi.
Huippuyksikköohjelmien vaikutukset tutkimustoiminnalle.
Huippuyksikköohjelmien vaikutukset taustaorganisaatioille.
Huippuyksiköiden tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Huippuyksikköpolitiikka osana innovaatiojärjestelmän kehittämistä.
Johtopäätökset.
Suositukset.