Table of Contents

Potilaan aseman ja oikeuksien kehitys Suomen terveydenhuollossa / Yrjö Mattila.
Terveyspalvelut kansalaismielipiteen ja luottamuksen näkökulmasta / Mikko Niemelä.
Oikeudellisia näkökulmia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiskeskusteluun / Toomas Kotkas ja Laura Kalliomaa-Puha.
Välskäri vaiko rauhanneuvottelija? : sosioekonomisia terveyseroja selittävät tekijät Euroopassa / Olli Kangas.
Palvelujärjestelmä voi vaikuttaa sosioekonomisiin ja alueellisiin terveyseroihin / Jenni Blomgren ja Heikki Hiilamo.
Kuntoutus valtakunnallisena toimintana / Ilona Autti-Rämö, Katariina Hinkka, Annamari Tuulio-Henriksson ja Jouko Lind.
Kuntoutus sosiaalivakuutusetuutena ja tutkimuskohteena / Jouko Lind ja Tuula Toikka.
Asiakaslähtöisyys kuntoutuksessa / Anna-Liisa Salminen ja Annamari Tuulio-Henriksson.
Kannattaisiko työttömien työterveyshuolto? / Antero Ahonen, Heikki Hiilamo ja Hennamari Mikkola.
Työterveyshuollon merkitys perusterveydenhuollossa ja työnantajan investointina / Timo Hujanen ja Hennamari Mikkola.
Lastenhoidon tavoitteet ja toteutus : paikallinen ristiriidassa kansallisen kanssa? / Anita Haataja.
Työvoiman käytön kysymykset ja sosiaalipalvelujen asema terveydenhuollon rahoitusta käsitelleissä ehdotuksissa / Marketta Rajavaara.
Miten sairaanhoitovakuutus tulevaisuudessa korvaa lääkärinpalkkioita? / Hennamari Mikkola ja Lauri Virta.
Onko monikanavaisuus lääkehuollon ongelma? / Katri Aaltonen, Leena K. Saastamoinen, Hanna Koskinen ja Jaana E. Martikainen.
Kelan hoivatilistä tukea omaishoitoon ja helpotusta kuntien kuluihin / Sari Kehusmaa, Heikki Hiilamo ja Hennamari Mikkola.
Sairausvakuutuksestako Gordionin solmun avaaja? : muutostarpeita terveyspalvelujen rahoitusjärjestelmässä / Hennamari Mikkola, Päivi Tillman, Heikki Hiilamo, Timo Hujanen, Jussi Tervola ja Jorma Järvisalo.