Table of Contents

Referat (Presentationsblad): Slutrapporten av uppföljningsgruppen för det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet : verksamheten år 2002-2007. Summary (Documentation page): Final report by the Monitoring Group on the National Health Care Project : actions in 2002-2007. Tiivistelmä (Kuvailulehti).