Table of Contents

Sammandrag (s. 6-8): Handlingsprogram för minskning av hälsoskillnaderna 2008-2011. Summary (s. 9-11): National action plan to reduce health inequalities 2008-2011. Tiivistelmä (s. 3-5).