Table of Contents

Suomi on osapuolena yli sadassa kansainvälisessä ympäristösopimuksessa. Nämä sopimukset muodostavat maailmanlaajuisten ympäristöuhkien torjunnan selkärangan. Tämä kirja tarjoaa tiiviissä muodossa johdatuksen keskeisiin YK:n piirissä solmittuihin ympäristösopimuksiin sekä niiden puitteissa tehtävään kestävää kehitystä edistävään ympäristöyhteistyöhön. Se on neljäs päivitetty ja uudistettu versio vuonna 2005 ensimmäistä kertaa ilmestyneestä julkaisusta ”Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka”. Teoksen tarkoitus on edistää ymmärrystä kansainvälisten ympäristösopimusten kokonaisuudesta sekä palvella aiheesta kiinnostuneita virkamiehiä, opiskelijoita, tutkijoita, kuntia ja kaupunkeja, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä sekä muita sidosryhmiä. Kirjan läpikulkevia teemoja ovat kansainvälisten ympäristösopimusten viimeaikaiset kehityssuuntaukset, kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030, kansainvälisen ympäristöhallinnon pirstaloitumisesta johtuvat haasteet sekä Suomen julkisen kehitysyhteistyön kautta annettu tuki, jolla edistetään sopimusten toimeenpanoa kehitysmaissa. Kirja on laadittu ympäristöministeriön ja ulkoministeriön yhteistyönä.