Vuonna 1980 Lääketieteenkandidaattiseura ry perusti Kandidaattikustannus Oy:n, koska Suomessa ei tuolloin vielä toiminut yhtään lääketieteelliseen kirjallisuuteen erikoistunutta kustannusyhtiötä. Kandidaattikustannus Oy päätettiin perustaa tuottamaan nimenomaan korkeatasoisia suomalaisia lääketieteen oppikirjoja, joista tuolloin oli kova pula, olihan alan koulutus suuressa kasvussa.

Kandidaattikustannuksen sataprosenttinen osakkeenomistaja on Lääketieteenkandidaattiseura ry. Yrityksen toimisto sijaitsee Biomedicum Helsinki –rakennuksessa, lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen sydämessä. Nämä siteet mahdollistavat tiiviin yhteistyön lääketieteen opiskelijoiden ja lääketieteen ammattilaisten kanssa.

Oppi- ja käsikirjamme ovat suunnattu pääasiassa lääketieteen opiskelijoille, yleislääkäreille ja erikoistuville lääkäreille, mutta myös muille lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle. Yrityksen pyrkimyksenä on omalta osaltaan vaalia ja kehittää laadukasta suomenkielistä lääketieteen alan kirjallisuutta. Kirjoja kustannamme yhteistyössä Suomen etevimpien lääketieteen ammattilaisten kanssa.