Artikkelikokoelma sisältää läpileikkauksen Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen vuonna 2004-2006 valmistuneista (ja valmistuvista) parhaista pro gradu -töistä.