Tietokanta sisältää jatkuvasti päivitettäviä laajoja oikeustieteellisiä teoksia sekä muuta oikeudellista tietoa. --- Tietokannassa on teoksia mm. seuraavilta oikeudenaloilta: perusoikeudet, insolvenssioikeus, prosessioikeus, rikosoikeus, varallisuusoikeus,työoikeus, ympäristöoikeus ja yhtiöoikeus. --- Tietokanta sisältää myös Yrityksen asiakirjat -teoksen ja Käsikirja oikeudellisen tiedon hakijoille -tiedonhakuoppaan sekä oikeuskäytäntö-, lainsäädäntö- ja ajankohtaiskatsaukset -osiot. Databasen innehåller kontinuerligt uppdaterade omfattande juridiska böcker och annan juridisk information på finska. --- Databasen innehåller bland annat de här rättsområde: arbetsrätt, bolagsrätt, förmögenhetsrätt, grundrättigheter, insolvensrätt,miljörätt,processrätt, och straffrätt. --- Där finns också formulärhandboken och boken om informationsåtervinning. Databasen inehåller också rättspraxis, lagstiftning och dagsaktuell information. Database contains updated books about Finnish legislation and other legal information in Finnish. --- Branches of law covered include basic rights, insolvency law, procedural law, criminal law, property law, labour law, environmental law and company law. --- Database contains also document guide and book about legal information retrieval.