Table of Contents

Abstract: The long process of public-sector reform from the Valtava reform to the Paras project. Sammandrag: En långvarig process av reformarbete inom den offentliga sektorn från Valtava-reformen till Paras-project. Tiivistelmä.