Table of Contents

Referat: Ansvaret för den offentliga välfärden inom social- och hälsovården. Tiivistelmä (kuvailulehti).