Table of Contents

Tiivistelmä: Iloa ja kamppailua uusiutumisen tähden : narratiivinen tutkimus asiantuntijuudesta työtehtävien vaihtuessa.