Table of Contents

1. Miksi johtamisen laatu on tärkeää?.
2. Mitä johtaminen on?.
3. Johtaminen ja tunteet.
4. Muutosjohtamisen S-käyrä.
5. Hyvän johtamisen tunnusmerkit.
6. Heimoontuminen.
7. rakennejärjestelyn Johtaminen.
8. Kriisijohtaminen.
9. Toimiva johtoryhmä.
10. Arvojohtaminen.
11. Itsensä johtaminen.
12. Johtajan kriisi.