Table of Contents

Abstract: Ethical management in healthcare organizations : ethical values of administration and management in two professions of public health care. Sammandrag: Etiskt ledarskap inom hälsovårdsorganisationer : etiska administrativa och professionella värden i två professioner inom offentlig hälsovård. Tiivistelmä.