Table of Contents

Sammandrag: Ledarskap skapar kvalitet och välbefinnande i arbetet för det sociala området. Summary: Management contributes to quality social services and staff wellbeing at work. Tiivistelmä myös suomeksi.