Table of Contents

Long-term trends in bird populations in the Eastern Gulf of Finland - especially between 1992 and 2011. Långtidsförändringar i skärgårdsfågelfaunan i östra Finska viken - speciellt under perioden 1992- 2011.