Table of Contents

Sammadrag: Investering i hållbar hälsa och välfärd : riktlinjer för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Summary: Investment in sustainable health and welfare : guidelines for research, development and innovation in social welfare and health care.