Table of Contents

Tiivistelmä: Kollaboratiivisen verkkopohjaisen oppimisympäristön käyttöönotto vieraan kielen ja yritysviestinnän opetuksessa : suomalaiseen yliopisto-opetukseen liittyvä toimintatutkimus.