Table of Contents

Lääkeaineiden passiivinen ja aktiivinen kulkeutuminen lääkeaineimeytymisen ja -jakautumisen in vitro -malleissa.