Table of Contents

Interaction in whole class during one theme in language immersion. Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus yhden teeman aikana kielikylvyssä.