Table of Contents

Abstract. Kaksiportainen vuorovaikutteinen koulutus- ja hallintomalli hoitajien tekemien vieritutkimusten laadun parantamiseksi : mallin soveltaminen veren glukoosimääritykseen.