Table of Contents

Tiivistelmä: Reaalisen ja rahoituksellisen joustavuuden vuorovaikutus - empiirinen analyysi.