Table of Contents

Integrated Pest Management (IPM) in cereal farms - results from PesticideLife-projrct. Integrerat växtskydd (IPM) i spannmålsodlingen - resultat av PestcideLife-projektet.