Table of Contents

Tiivistelmä: Sairaalakäyttö ja sen kustannukset 1 tyypin diabeetikoilla : pitkittäistutkimus Suomessa.