Table of Contents

Prologi.
1 Johdanto.
2 Ihmisen, teknologian ja ympäristön kolmiodraama vai pyhä kolminaisuus?.
3 Kilpailun paradigmasta vastuullisen arvonluonnin paradigmaan.
4 Strategia kulmahuoneesta ihmisten pariin.
5 Inhimillinen strategia.
6 Tahto: tarkoitus ja merkitys.
7 Kyky: kyvykkyydet, osaaminen ja oppiminen.
8 Osallisuus: kulttuuri ja tapa toimia.
9 Toimijuus: tavoitteista onnistumisiin.
10 Inhimillinen strategia elää arjessa, kohtaamisissa ja tunteissa.
Epilogi: oma matkani asiantuntijasta ihmisjohtajaksi.
Kiitokset.
Kirjallisuuslähteet.
Viitteet.