Portaali sisältää uutisia oikeustieteen alalta ja tietoja tärkeistä ruotsalaisista oikeustapauksista, ruotsalaisesta lainsäädännöstä ja EU-oikeudesta sekä kirjallisuusviitteitä (Rättsbanken-osio). Kirjautuminen sisään portaaliin Helsingin yliopiston verkossa: "logga in automatisk". --- Portaali kattaa kaikki oikeudenalat. Ruotsinkielinen aineisto on yhdistetty useammasta ruotsalaisesta tietokannasta: Rättsbanken, PointLex ja Legala Affärer. Portalen innehåller svensk juridiska nyheter, information om viktiga avgöranden, lagstiftning, EU-rätt och litteratur referenser (Rättsbanken). Inloggning till portalen i Helsingfors universitets nätverk: "logga in automatisk". --- Portalen omfattar alla rättsområden. Den innehåller tre sammanslagna databaser: nyhetstjänsten PointLex, Rättsbanken och Legala Affärer. Portalen är svenskspråkig. Portal contains Swedish legal news, case law, Swedish legislation, EU law and references (Rättsbanken) from all branches of law. Logging into portal in University of Helsinki network: "logga in automatisk". --- Portal combines three Swedish databases: Rättsbanken, PointLex ja Legala Affärer. The site is entirely in Swedish.