Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Tieto, riski ja luottamus elintarvikeketjussa : naudanlihan laatutiedon lisäämisen arviointi contingent valuation-menetelmän avulla.