Table of Contents

Parannettu lentivirusvektori turvallisempaan geeninsiirtoon ja proteiinien solukuljetukseen.