Table of Contents

Sammanfattning: "Imago Dei" : människan - Guds avbild eller produkt av hälso- loch sjukvården : sjätte sommarseminariet för Riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården (ETENE), Helsingfors, 1.9.2005. Summary: "Imago Dei" : man - an image of God or a product of health care : 6th summer seminar of the National Advisory Board on Health Care Ethics (ETENE), Helsinki, 1 September 2005. Tiivistelmä.