Table of Contents

Kasvainten mikroympäristön kuvantaminen positroniemissiotomografialla hoitojen suunnittelua varten.