Table of Contents

Abstract: Meal patterns among the Finnish elderly : monitoring project of mass catering, report 3. Sammanfattning: Måltidsmönster bland äldre finnar : uppföljning av massbespisning, rapport 3.