Table of Contents

Referat: Befolkningens åldrande : en helhetsbedömning av verkningarna och vidtagna förberedelser. Tiivistelmä (kuvailulehti).