Table of Contents

Esipuhe.
Mitä ihmisoikeudet ovat?.
Mitä ihmisoikeuskasvatus on?.
Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen edistämiseksi Suomessa.
Valtioneuvoston koulutusta ja lapsi- ja nuorisotyötä ohjaavat politiikkaohjelmat / Kristiina Vainio.
Varhaiskasvatus / Erja Rusanen.
Perusopetus / Johanna Lampinen.
Lukiokoulutus / Mia Matilainen.
Ammatillinen koulutus / Jarkko Korpela.
Ammattikorkeakoulut / Tiina-Maria Levamo.
Yliopistot / Reetta Toivanen ja Merja Pentikäinen.
Valtion omat koulutuslaitokset ja korkeakoulut / Elina Hakala.
Virkamiesten ja viranhaltijoiden täydennyskoulutus / Kristiina Vainio.
Vapaa sivistystyö / Janica Anderzén ja Leena Saloheimo.