Table of Contents

1 Valitusten tutkiminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.
2 Oikeus elämään.
3 Kidutuksen kielto.
4 Orjuuden ja pakkotyön kielto.
5 Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen.
6 Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.
7 Ei rangaistusta ilman lakia.
8 Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta.
9 Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus.
10 Sananvapaus.
11 Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus.
12 Oikeus avioliittoon.
13 Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon.
14 Syrjinnän kielto.
15 Omaisuuden suoja.
16 Oikeus vanhempien vakaumuksen mukaiseen koulutukseen.
17 Kielto syyttää ja rangaista kahdesti (Ne bis in idem).
18 Tutkittavaksi ottamisen edellytykset.
Euroopan ihmisoikeussopimus.