Table of Contents

Nestemäisten biopolttoaineiden tuotannon laajenemisen epäsuorat maankäyttö- ja luonnonvaravaikutukset : muutosten tunnistamis- ja määritysmenetelmät. Indirekta effekter av ökad produktion av flytande biobränslen på markanvändning och naturresurser - metoder för identifiering och bestämning av förändringar.