Table of Contents

Spermatogonioita säätelevien uusien geenien ja solusignalointireittien tunnistaminen ja kuvaaminen.