Table of Contents

Sammandrag (s. 5-6): Välfärd 2015 : Seminarium om den sociala sektorns framtid 10.5.2005. Summary (s. 7-8): Welfare 2015 : Future of the Welfare Sector -seminar 10.5.2005. Tiivistelmä (s. 3-4).