Table of Contents

Sosiaalisten mahdollisuuksien politiikka / Heikki Hiilamo, Juho Saari.
Inhimilliset toimintavalmiudet suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa / Liisa Björklund, Sari Sarlio-Siintola.
Sosiaalisen onnellisuuden politiikka / Juho Saari.
Hyvän kehän teoria ja sosiaaliset mahdollisuudet / Robert Hagfors, Jouko Kajanoja.
Sosiaaliset mahdollisuudet ja esteettömyyspolitiikka / Erkki Kemppainen.
Myönteisten mahdollisuuksien politiikka ja kehitysvamma / Antti Teittinen.
Yhteisötalous ja yhteiskunnalliset yritykset / Jaana Merenmies, Pekka Pättiniemi.
Yhteisöllisyyttä rakentava sosiaalisten mahdollisuuksien politiikka paikallistasolla / Sakari Möttönen.
Terveyden edistäminen ja sosiaalisten mahdollisuuksien politiikka / Päivi Rouvinen-Wilenius, Satu Leino.
Kuntoutus ja sosiaaliset mahdollisuudet / Janne Jalava, Ullamaija Seppälä.
Pitkäaikaistyöttömän sosiaaliset mahdollisuudet / Heikki Hiilamo.
Lopuksi: Onko mahdollisuus todella mahdollisuus? / Markku Lehto.