Table of Contents

Suomalaisen yhteiskunnan notkelmat / Mikko Niemelä ja Juho Saari.
Koettu huono-osaisuus Suomessa / Sakari Kainulainen ja Juho Saari.
Työmarkkinatuen saajien koettu terveys ja toimeentulo / Ilpo Airio ja Mikko Niemelä.
Suomalaisten vankien sairastavuus ja terveyspalvelujen käyttö / Tomi Lintonen ja Matti Joukamaa.
Oikeuspsykiatristen potilaiden sosiaalinen tausta / Miisa Törölä.
Ihmisten välinen luottamus ruokajonojen ja asumispalveluyksikön asiakkailla / Antti Kouvo.
Kristillisen päihdetyön asiakkaiden hyvinvointi ja luottamuksen säröt / Anna Sofia Salonen.
EU:n ruoka-apuohjelman vaikutus ruoka-avun vakiintumiseen Suomessa / Maria Ohisalo.
RAY-rahoitteisten järjestöorganisaatioiden haasteet ja matalan kynnyksen dilemma / Janne Jalava ja Samuli Koiso-Kanttila. "Voiko huono-osainen kokea elämänsä mielekkääksi ja hyvinvointinsa hyväksi? Rapauttaako huono-osaisuus luottamusta muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan? Missä määrin hyvinvoinnin puutteiden eri osa-alueet kasautuvat samoille ihmisille? Millä tavoin poliittisessa päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon kansalaisten kokemuksen omasta hyvinvoinnistaan? Millä keinoin huono-osaisten hyvinvointia voidaan parantaa? Entä miten huono-osaisten luottamusta voidaan vahvistaa? Millainen rooli toimeentuloturvalla, sosiaali- ja terveydenhuollolla tai kansalaisjärjestöillä on hyvinvoinnin ja luottamuksen vahvistamisessa? Tämän teoksen keskiössä ovat joko julkisen tulonsiirto- tai palvelujärjestelmän näkökulmasta määritellyt huono-osaiset väestöryhmät, jotka usein jäävät vähälle huomiolle sosiaaliturvaa koskevissa tutkimuksissa. Teoksessa analysoidaan vankien, työmarkkinatuen saajien, asunnottomien, oikeuspsykiatrian potilaiden sekä päihdetyön ja ruokajonojen asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, luottamusta muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan, sosiaalisia taustoja sekä heille suunnattuja palveluja ja tulonsiirtoja. Lisäksi kirjassa eritellään tarkemmin matalan kynnyksen osallistumis- ja kohtaamispaikkoja sekä Euroopan unionin ruoka-avun vakiintumista Suomessa.".
(takakansi)