Table of Contents

Resumé: Morgondagens infrastruktur : synvinklar på förnyelsen av den tekniska sektorn i kommunerna. Summary: Infrastructure for tomorrow : perspectives into the renewal of the technical sector in municipalities.