Table of Contents

1. Johdanto.
2. Maanvuokralain pääkohdat.
3. Miksi pellon kasvukuntoon kannattaa panostaa?.
4. Peltomaan hoito ja peruskunnostus vuokrauksen aikana.
5. Eräitä muita vuokrasopimuksessa huomioitavia asioita.
6. Maan vuokraus taloudellisesta näkökulmasta. Ta vara på din åker : tips för arrendegivaren och arrendatorn.