Table of Contents

Abstract. Humoraalinen immuunivaste karbamyyli-epitooppeja kohtaan valtimonkovettumataudissa.