Table of Contents

Ihmisen beta-1 -adrenerginen reseptori : biosynteesi, prosessointi ja karboksiterminaalinen polymorfia.