Table of Contents

Miten kasvinsuojeluaineiden käytön ympäristöriskejä mitataan IPM:n vaatimusten ja riskiviestinnän saavuttamiseksi? Hur mäter man miljöriskerna vid användning av bekämpningsmedel för att uppnå IPM-kraven och kommunicera riskerna?