Table of Contents

I. Johdanto.
II. Edunvalvontajärjestelmän uudistamisen syitä ja tavoitteita.
III. Holhoustoimen ala ja sen suhde muuhun edunvalvontaan.
IV. Edunvalvontajärjestelmä.
V. Yleistä edunvalvojan asemasta ja tehtävistä.
VI. Päämiehen edustaminen oikeustoimissa ja varallisuuden vallinnassa.
VII. Maistraatti edunvalvojan valvojana.
VIII. Edunvalvojan vahingonkorvausvastuu.
IX. Holhousasioiden rekisteri.
X. Yleiset tuomioistuimet ja holhoustoimi.
XI. Edunvalvontavaltuutus.
XII. Puhevallan käyttäminen.