Table of Contents

Slutrapport från expertgruppen för multiprofessionell dokumentering av vårdarbetet : rekommendationer och åtgärdsförslag för utveckling av den multiprofessionella dokumenteringen av vårdarbetet. Final report of the expert working group on developing nursing and multiprofessional documentation practices : recommendations and proposed measures.