Table of Contents

Sammandrag. Summary: Equipment facilitating everyday living : a handbook for older people. Tiivistelmä: Arkea helpottavat välineet : opas ikäihmisille.